Om LeakHunter

Forstå vores vision og kom med på rejsen fra ide til produkt. Mød vores dedikerede medarbejdere, der stræber efter at levere innovative løsninger til kvalitetssikring af bygninger.

Vores vision med LeakHunter

..er, at dit byggeprojekt består trykprøven i første forsøg.

Boligers varmetab skal minimeres og det skal sikres at klimaskærmen er lufttæt, så det planlagte ventilationssystem kommer til at fungere optimalt. I processen med at sikre en tætklimaskærm følger et vanskeligt arbejde med at få den monteret dampbremse helt tæt. LeakHunter er værktøjet der gør dette arbejde let.

Et tæthedsplan kan bestå af mange forskellige produkter herunder:

Alle byggemetoder har forskellige udfordringer og fokusområder, men LeakHunter viser dig vej til alle udfordringer lige meget hvilket materiale du bygger i.

Fra ide til produkt

LeakHunter opstod som en idé tilbage i 2008, da Lars oplevede, at en lang række sager dumpede den afsluttende trykprøvning. Dette inkluderede tilfælde, hvor kvaliteten og tætheden af den opsatte dampspærre/klimaskærm ikke var tilfredsstillende. For eksempel kunne hele førstesalen blive nødt til at blive ombygget, hvilket hurtigt kunne koste over 500.000 kr. i ekstraarbejde.

Det kunne konstateres, at hvis der var et værktøj på byggepladsen, som kunne vise, hvor utæthederne var, samt kvalitetssikre at den samlede tæthed i byggeriet var tilfredsstillende, så ville man kunne spare mange ærgrelser og penge. Og det er netop, hvad LeakHunter kan.

Fotografi af Lars fra LeakHunter
Fotografi af Anders fra LeakHunter

Lars Due

Murer & bygningsingeniør

Lars er idemanden bag LeakHunter og er fungerende CEO. Lars har mange års erfaring med trykprøvninger og Blower Door-test og har stort set målt på alle byggetekniske udfordringer i forhold til tæthed.


Lars har siden 2004 arbejdet sammen med Roskilde Tekniske Skole om efteruddannelseskurser inde for opsætning af dampspærrer og i dag er disse kurser implementeret som en del af tømreruddannelsen. Lars nysgerrighed og viden om opsætning af dampspærrer og trykprøvninger har lagt fundamentet for udviklingen af LeakHunter.

Anders Rosten

Maskiningeniør

Anders er en passioneret maskiningeniør med flair for detaljen og ansvarlig for den tekniske udvikling af LeakHunter.

”Udviklingen af LeakHunter har været en vild proces. Første prototype lignede en rumraket og vejede over 40kg. Nu står vi endelig med LeakHunter, der er resultatet af et flerårigt udviklingsprojekt udviklet i samarbejde med DTU og en lang række underleverandører. At det er lykkedes os at skabe et kompakt og intuitivt anvendeligt produkt, der kan hjælpe håndværkeren til at kvalitetssikre sit arbejde og tilmed skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning, er for mig super fedt, god jagt.”

Lad os sammen gøre en forskel

Vidste du at byggebranchen genererer over 30% af Danmarks affald?

Her i LeakHunter går vi ind for bæredygtighed i byggeindustrien og du kan hjælpe. med LeakHunter kan du tæthedsteste din bygning så mange gange, du ønsker. Derved kan du undgå at dumpe og derfor være med til at sparre på ressourcerne.

Vi ser i dag en udvikling over imod et mere bæredygtigt byggeri med biogene byggematerialer, og en stor fokus på CO2 afsættet. Men husk at utætheder giver et utilsigtet varmetab og dermed energispild der på ingen måde er bæredygtigt.

Byg gerne økologisk og med biogene materialer, men få styr på varmetabet og sikre stadig en lufttæt dampbremse så hele regnskabet optimeres dvs. CO2aftryk i byggefasen, fra materialerne og ved den færdige bygnings energiforbrug.
Bulid tight! Ventilate right!

Gør det let, at bygge tæt!