Fra ide til produkt

LeakHunter er opstået som ide tilbage i 2008, hvor Lars oplevede, at en lang række sager dumpede i ders tæthed.
Sager hvor kvaliteten og tætheden af den opsatte dampspærre/klimaskærm ikke er tilfredstillende og eksempelvis hele førstesalen skal laves om, kan hurtigt koster over 500.000 kr. i ekstraarbejde. Her kunne det konstateres, at hvis der på byggepladsen var et værktøj, som kunne vise hvor utæthederne var samt kvalitetssikre at den samlet tæthed i byggeriet var tilfredsstillende, så ville man kunne spare mange ærgrelser og penge, og det er lige netop det LeakHunter kan.

Vores vision med LeakHunter

..er, at dit byggeprojekt består trykprøven i første forsøg. 

Med LeakHunter kan du løbende selv udfører trykprøvninger af dine bygninger og dermed sikre at dine bygninger lever op til det gældende tæthedskrav. 

Ved at anvende LeakHunter i byggefasen, opnår slutbrugeren et tættere hus og dermed også en reducering i energiforbruget. 

 

 

Lars Due

Baggrund:
Murer, Bygningsingeniør

Lars er ide-manden bag LeakHunter og yder idag teknisk støtte og support. Lars har mange års erfaring med trykprøvninger og Blower Door-test og har stort set målt på alle byggetekniske udfordringer i forhold til tæthed. 
Lars har siden 2004 arbejdet sammen med Roskilde Tekniske Skole om efteruddannelseskurser inde for opsætning af dampspærrer og idag er disse kurser implementeret som en del af tømreruddannelsen.
Lars nysgerighed og viden om opsætning af dampspærrer og trykprøvninger har lagt fundamentet for udviklingen af LeakHunter.

Anders Rosten

Baggrund:
Maskiningeniør

Anders er en passioneret maskiningeniør med flair for detaljen og ansvarlig for den tekniske udvikling af LeakHunter.

Udviklingen af LeakHunter har været en vild proces. Første prototype lignede en rumraket og vejede over 40kg. Nu står vi endelig med LeakHunter, der er resultatet af et flerårigt udviklingsprojekt udviklet i samarbejde med DTU og en lang række underleverandører. At det er lykkedes os at skabe et kompakt og intuitivt anvendeligt produkt, der kan hjælpe håndværkeren til at kvalitetssikre sit arbejde og tilmed skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning, er for mig super fedt, god jagt.